Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for midlertidig import med delvis toldfritagelse.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Toldbeløb.

Hovedregel

Der kan gives bevilling til at anvende proceduren for midlertidig import med delvis toldfritagelse for varer, som ikke opfylder alle de relevante betingelser for fuldstændig toldfritagelse, der er beskrevet i ovenstående afsnit F.A.23.3. Se DF art. 206, stk. 1.

Undtagelse

Proceduren for midlertidig import med delvis toldfritagelse kan ikke anvendes, når de varer, der importeres, er forbrugsvarer. Se DF art. 206, stk. 2.

Som forbrugsvarer anses her varer, der forbruges helt ved anvendelsen, og derfor ikke kan reeksporteres fra EU's toldområde. Fx nærings- og nydelsesmidler og brændstof.

Toldbeløb

Det toldbeløb, der skal betales, udgør 3% pr. måned eller pr. del af en måned, i hvilken varen har været henført under proceduren for midlertidig import, af det toldbeløb, der skulle have været betalt, hvis varen var overgået til fri omsætning på det tidspunkt, hvor varen blev henført under proceduren for midlertidig import.

Det samlede toldbeløb, som fremkommer ved beregningen, kan dog ikke være større end det toldbeløb, som skulle have været betalt, hvis varen var overgået til fri omsætning på det tidspunkt, hvor varen blev henført under proceduren.

Se EUTK art. 252.

Toldskyld for varer, der henføres under proceduren for midlertidig import med delvis toldfritagelse, opstår på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen. Se EUTK art. 77.

Det er imidlertid fastsat, at det samlede toldbeløb, der skal betales for varer, der er henført under proceduren for midlertidig import med delvis toldfritagelse, først skal betales, når proceduren er blevet afsluttet. Se DF art. 206, stk. 3.