Der kan gives toldfritagelse for emballage, der importeres under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse med henblik på reeksport.

Proceduren kan anvendes for emballage, der

  • importeres fyldt og er bestemt til reeksport enten tom eller fyldt,
  • importeres tom og er bestemt til reeksport fyldt.

Se DF art. 228.

Som emballage anses fx:

  • Beholdere, der i uforandret stand anvendes eller er bestemt til anvendelse som ydre eller indre emballage for varer
  • Holdere, der anvendes eller er bestemt til oprulning, foldning eller fastgøring af varer.

Emballagen kan ikke anvendes intern i EU, undtagen med henblik på eksport af varer. For emballage, der importeres fyldt, gælder dette først fra det tidspunkt, den er tømt.

Emballage, der importeres fyldt ►eller tom◄ og er bestemt til reeksport, tom eller fyldt, og som er forsynet med mærker, der ikke kan slettes eller fjernes, og som viser, at emballagen tilhører en person, der er etableret ►i eller◄ uden for EU's toldområde, kan henføres under proceduren for midlertidig import ved en mundtlig toldangivelse.

Tilsvarende kan afslutning af proceduren for midlertidig import for denne emballage ske ved en mundtlig toldangivelse, i forbindelse med emballagens reeksport fra EU's toldområde.

Se DF art. 136, stk. 1, litra j), og stk. 2.