Der kan gives toldfritagelse for dyr, der importeres under proceduren for midlertidig import, forudsat at dyret tilhører en person etableret uden for EU's toldområde. Se DF art. 223.

Det tidsrum, hvor dyret kan opholde sig i EU's toldområde under proceduren for midlertidig import, skal mindst fastsættes til 12 måneder. Se DF art. 237, stk. 2.

Bemærk

Hvis der bliver født dyr i EU's toldområde af dyr, der er henført under proceduren for midlertidig import, anses det fødte dyr som værende en ikke-EU-vare og henført under samme procedure, som det dyr, det er født af. Denne bestemmelse gælder i det omfang det/de fødte dyr har en samlet værdi på over 100 EUR. Se DF art. 182.

Eksempler på aktiviteter, hvortil der anvendes dyr

Der er ikke fastsat begrænsninger for anvendelsen af dyr, der henføres under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse. Dyr kan fx importeres midlertidigt til følgende formål:

 • Dressur
 • Optræning
 • Avlsbrug
 • Skoning og vejning
 • Veterinær behandling
 • Afprøvning (for eksempel med henblik på køb)
 • Deltagelse i skuer, udstillinger, konkurrencer eller forevisninger
 • Underholdning
 • Rundrejser (også for rejsendes dyr)
 • Funktionsudøvelse (politihunde og -heste, sporhunde, hunde til blinde osv.)
 • Redningsoperationer
 • Græsgangsskifte eller græsning
 • Varetagelse af arbejdsopgaver eller transport
 • Medicinske formål (levering af slangegift etc.).

Toldangivelse

For dyr, der importeres midlertidigt i overensstemmelse med denne bestemmelse, kan ansøgning om bevilling til midlertidig import angives mundtligt, forudsat at dyrene er bestemt til:

 • at gå på græs, også som nomadeflok
 • at bruges som arbejdsdyr, herunder til befordring.

Tilsvarende kan afslutning af proceduren for midlertidig import for disse dyr ske ved en mundtlig toldangivelse i forbindelse med reeksport fra EU's toldområde.

Se DF art. 136, stk. 1, litra e).

For dyr, der skal anvendes til andre formål, men som kan importeres under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse, kan ansøgning om bevilling indgives ved en standardtoldangivelse ved import til EU's toldområde. Tilsvarende er der krav om en standard toldangivelse ved reeksport af dyrene. 

Se også

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 for nærmere oplysninger om mundtlig toldangivelse.