I Frihavnen kan der foretages aktiviteter af industriel og kommerciel art samt udbud af tjenesteydelser. Disse aktiviteter skal forinden anmeldes til Toldstyrelsen. Se EUTK art. 244, stk. 2.

Toldstyrelsen kan nægte en person adgang til at drive virksomhed i Frihavnen, hvis denne person ikke kan frembyde den nødvendige sikkerhed for overholdelse af reglerne. Se EUTK art. 244, stk. 4.

Toldstyrelsen kan desuden forbyde eller begrænse aktiviteterne under hensyn til, hvilke varer der er genstand for de nævnte aktiviteter, eller behovet for toldtilsyn. Se EUTK art. 244, stk. 3.

En virksomhed skal føre et lagerregnskab, når udøvelsen af virksomheden består i enten oplagring, bearbejdning, forarbejdning, salg eller køb af varer. Se DF art. 178.

Der skal sendes en anmodning til Toldstyrelsen om godkendelse af lagerregnskabet, før virksomheden begynder disse aktiviteter. Lagerregnskabet skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

  • Den planlagte aktivitet
  • En detaljeret beskrivelse af det regnskab, som skal føres
  • Arten af de varer aktiviteten vedrører
  • Varernes toldmæssige status
  • Eventuelt under hvilken toldprocedure, aktiviteten foregår.

Toldstyrelsen godkender skriftligt lagerregnskabet. Godkendelsen indeholder bl.a. den vareførsel og de aktiviteter, der er godkendt for den pågældende virksomhed.

Når virksomheden ophører, skal den gemme en kopi af det godkendte lagerregnskab i mindst tre år.

En virksomhed, som ikke skal have lager, fx liberalt erhverv eller servicevirksomhed (arkitekt, elektriker, bank mv.), skal indgive en anmodning til Toldstyrelsen med oplysning om, hvilken virksomhed der planlægges. Se TDL § 48.