Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Tilførsel af varer
  • Fraførsel af varer.

Tilførsel af varer 

Når varer tilføres Frihavnen, skal de frembydes for Toldstyrelsen og gøres til genstand for de foreskrevne toldformaliteter:

  • hvis de anbringes i Frihavnen direkte fra et sted uden for Unionens toldområde
  • hvis de er henført under en toldprocedure, som er ophørt eller afsluttet, når de henføres under frizoneproceduren
  • hvis de henføres under frizoneproceduren for at blive omfattet af en beslutning om indrømmelse af godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter
  • hvis der i anden lovgivning end toldlovgivningen er fastsat sådanne formaliteter.

Se EUTK art. 245.

Fraførsel af varer

Fraførsel af varer fra lagre i Frihavnen skal straks bogføres i lagerregnskabet.

Fraførsel af varer med skib til udførsel fra EU´s toldområde kan ske uden frembydelse og angivelse til Toldstyrelsen, hvis de ved tilførslen til Frihavnen er blevet frembudt for Toldstyrelsen og indført i oplagsregnskabet.

Varer, der er omfattet af eksportafgifter, skal altid deklareres med en udførselsangivelse.

Genudførsel af ikke-EU-varer kræver ingen toldregistrering.

Førsel fra Frihavnen af ikke-EU-varer til fri omsætning skal fortoldes.

Fraførsel af ikke-EU-varer kan desuden ske ved anvendelse af den eksterne EU-forsendelsesprocedure, fx ved overførsel af sådanne varer til

  • toldoplag
  • andre steder i EU med henblik på fortoldning
  • andre steder i EU med henblik på udførsel fra EU´s toldområde.