Frihavnen

Frihavnen er et afgrænset område i Københavns Havn og er en del af EU's toldområde, men betragtes med hensyn til betaling af told, moms og afgifter som værende uden for EU's toldområde. Frihavnen er indhegnet, så trafikken til og fra havneområdet kun kan foregå søværts eller gennem de bevogtede ind- og udpassagesteder.

Formål

Frihavnen er et sted, hvor der generelt forekommer en koncentration af udenrigshandelsorienterede aktiviteter. Frihavnen bidrager gennem forenklede administrative procedurer til at fremme disse aktiviteter og den videre distribution af varer indenfor og udenfor EU.

Lovgrundlag

Reglerne for frizoner (herunder Frihavnen) findes i:

  • Art. 243-249 i EUTK
  • TDL §§ 41-48
  • TBEK §§ 98-100
  • Lov om Københavns Frihavn.