Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-273/12, Harry Winston

Tyveri af varer henført under toldoplagsproceduren udgør en unddragelse fra toldtilsyn af disse varer i henhold til TK art. 203, stk. 1, som medfører, at der opstår toldskyld. TK art. 206, hvorefter toldskylden i særlige tilfælde ikke anses for at opstå, kan alene finde anvendelse i tilfælde, hvor en toldskyld anses for opstået i henhold til TK art. 202 og art. 204, stk. 1, litra a).

C-28/11, Eurogate Distribution

En manglende bogføring i toldoplagsregnskabet på tidspunktet for varernes førsel fra toldoplaget anses for en misligholdelse af bevillingshavers bogføringsforpligtelse, hvilket medfører, at toldskylden anses for opstået i henhold til TK art. 204, stk. 1, litra a), uanset at varerne efterfølgende var genudført af EU.

Domstolen har i sag C-226/14 truffet afgørelse om momspligt i den pågældende sag. Se afsnit D.A.4.9.3.