Toldoplagsproceduren er en særlig procedure, hvor told og afgifter samt i visse tilfælde eventuelle handelspolitiske foranstaltninger suspenderes i den periode, hvor ikke-EU-varer oplagres på et godkendt toldoplag i EU's toldområde. Proceduren afsluttes, når varerne enten reeksporteres til lande uden for EU's toldområde eller overgår til en anden godkendt toldprocedure (fx fri omsætning) i EU.

Der kræves ikke bevilling for at kunne toldangive ikke-EU-varer til oplæggelse på et toldoplag. Derimod kræver det bevilling fra toldmyndighederne for at kunne drive en lagerfacilitet som et toldoplag.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.21.1)
  • Toldoplagstyper (F.A.21.2)
  • Bevilling til at drive toldoplag (F.A.21.3)
  • Aktiviteter på et toldoplag (F.A.21.4)
  • Varebevægelser (F.A.21.5)
  • Forpligtelser ved varers opbevaring på toldoplag (F.A.21.6)
  • Andre oplagstyper (F.A.21.7)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (F.A.21.8)

Se også

Se også afsnit F.A.19 Almindelige bestemmelser for særlige procedurer for en gennemgang af de generelle bestemmelser, der gælder for alle særlige procedure.