Indhold

Dette afsnit handler om TIR-ordningen, som er en international forsendelsesordning til brug for godstransport ad landevej, der foregår uden omladning over flere grænser. TIR-ordningen kan ikke anvendes internt i EU.

Afsnittet indeholder: