Indhold

Dette afsnit indeholder orientering om bestemmelserne for varetransport i faste installationer (rørledninger).

Varetransport gennem faste installationer

Når ordningen for EU-forsendelse finder anvendelse, tilpasses formaliteterne, for varetransport gennem faste installationer. Der er ikke krav om sikkerhedsstillelse for proceduren, se EUTK art. 89, stk. 8, litra b.

Varer, der transporteres gennem faste installationer, betragtes som angivet til proceduren for EU-forsendelse

  • På ankomsttidspunktet til EU's toldområde gennem faste installationer
  • På tidspunktet for deres indførelse i faste installationer, hvis der er tale om varer, der allerede befinder sig i EU's toldområde.

Se GF art. 321, stk. 1 og 2.

Varernes status som EU-varer fastslås efter bestemmelserne i afsnittet om T2L dokument eller andet dokument.

Den ansvarlige person for proceduren, er operatøren for den faste installation, over hvis område varerne kommer ind i EU. Det kan også være operatøren, hvor transporten begynder, der betragtes som den ansvarlige person. Operatøren for den faste installation skal være etableret i EU.

Se GF art. 321, stk. 3.

Den ansvarlige for proceduren aftaler de nærmere metoder for toldtilsyn med toldmyndigheden.

Operatøren for den faste installation betragtes som transportøren.

Afslutning af proceduren

Jf. GF art. 321, stk. 5 anses proceduren for EU-forsendelse for afsluttet i følgende situationer:

  1. der i de handelsmæssige regnskaber hos modtageren er foretaget den relevante registrering, eller
  2. operatøren for den faste installation har attesteret, at de varer, som transporteres i faste installationer:
    1. er ankommet til modtagerens anlæg,
    2. er kommet ind i modtagerens distributionsnet, eller
    3. har forladt Unionens toldområde.

Hvis der er tale om ikke-EU-varer, så anses varen for at være under midlertidig opbevaring fra det tidspunkt, hvor proceduren for EU-forsendelse afsluttes, jf. ovenstående.