Indhold

Dette afsnit handler om, at der kan anvendes særlige typer segl til forsegling af transportmidler m.fl.

Afsnittet indeholder:

Reglerne vedrørende særlige typer segl står i GF art. 317-318 og DF art. 197.