Indhold

Dette afsnit handler om ordningen for godkendt modtager og de formaliteter, der er forbundet hermed.

Afsnittet indeholder:

Med udgangspunkt i EUTK art. 233, stk. 4, litra b, kan virksomheder få bevilling til status som godkendt modtager, jf. DF art. 194-196. Lovgrundlaget for de nærmere formaliteter for proceduren findes i GF art. 315-316.