Indhold

Dette afsnit handler om de forenklede procedurer, der kan benyttes efter ansøgning og under opfyldelse af visse betingelser, der er nærmere beskrevet i de underliggende afsnit.

Afsnittet indeholder: