Indhold

Dette afsnit handler om forsendelser, der startes op i standardproceduren på et afgangstoldsted.

Indtil opgraderingen af det elektroniske forsendelsessystem (NCTS) er færdiggjort, anvendes de hidtidige gældende datakrav for udfyldelse af en forsendelsesangivelse. Dette gælder for både TIR-carnetdata samt data vedrørende EU-forsendelse, se GF art. 273, stk. 1-3, jf. EUTK art. 16, stk. 1, og bilag 9, DFO tillæg C2.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag F.A.20.6.1
  • Standardproceduren for ekstern EU-forsendelse (T1-varer) F.A.20.6.2
  • Standardproceduren for intern EU-forsendelse (T2-varer) F.A.20.6.3
  • Proceduren ved afgangstoldstedet for ekstern EU-forsendelse (T1-varer) F.A.20.6.4
  • Proceduren ved afgangstoldstedet for intern EU-forsendelse (T2-varer) F.A.20.6.5
  • Hændelser undervejs F.A.20.6.6
  • Proceduren ved grænseovergangsstedet F.A.20.6.7
  • Proceduren ved bestemmelsestoldstedet. F.A.20.6.8