Indhold

Afsnittet beskriver sikkerhedsstillelse i forbindelse med forsendelser.

Afsnittet indeholder:

 • Samlet sikkerhedsstillelse
 • Enkelt sikkerhedsstillelse ved kautionist (100 pct. sikkerhedsstillelse)
 • Enkelt kaution i form af sikkerhedsdokumenter (10.000 euro (ca. 75.000 kr.) pr. dokument)
 • Procedurer
 • Referancebeløb (samlet sikkerhedsstillelse)

Samlet sikkerhedsstillelse

Hvis en virksomhed har tilladelse til samlet sikkerhedsstillelse, registreres alle oplysninger om sikkerhedsstillelsen på garantitoldstedet. Virksomheden får tildelt et GRN (Guarantee Reference Number) og en adgangskode. GRN er sikkerhedsstillelsens identifikationsnummer, der består af 17 cifre.

Adgangskoden er unik, og skal derfor bruges af den ansvarlige for proceduren hver gang den tilhørende sikkerhedsstillelse anvendes til opstart af en forsendelse. Virksomheden har mulighed for at få tildelt yderligere adgangskoder, fx til brug for den enkelte medarbejder i virksomheden. Adgangskoden kan desuden når som helst ændres af den ansvarlige for proceduren, ligesom virksomheden altid kan få tildelt flere adgangskoder. Sikkerhedsstillelsen må kun bruges af de personer, som den ansvarlige for proceduren har givet autorisationen til ved at udlevere en adgangskode.

Når den ansvarlige for proceduren har udpeget de personer, som får tildelt en adgangskode, indsendes oplysninger om adgangskoden eller adgangskoderne til garantitoldstedet. Adgangskoden skal behandles som en sikkerhedskode, dvs. som et password.

Den ansvarlige for proceduren opbevarer en liste over de personer, der er blevet autoriseret.

Meddelelse om adgangskoden (IE26) fra den ansvarlige for proceduren til garantitoldstedet er ikke elektronisk implementeret i forsendelsessystemet og skal derfor indsendes manuelt.

Enkelt sikkerhedsstillelse ved kautionist (100 pct. sikkerhedsstillelse)

Ønsker den ansvarlige for proceduren at gøre brug af denne form for sikkerhedsstillelse, skal kautionserklæringen inden brug indsendes til garantitoldstedet, der skal godkende og registrere dokumentet i forsendelsessystemet.

Garantitoldstedet returnerer originalen til den ansvarlige for proceduren. Sammen med den originale kautionserklæring, får den ansvarlige for proceduren udleveret et GRN (Guarantee Reference Number) og en adgangskode til at indsætte i forsendelsessystemet ved opstart af den aktuelle forsendelse. GRN (Guarantee Reference Number) er sikkerhedsstillelsens identifikationsnummer (tal og bogstaver).

Adgangskoden skal behandles som en sikkerhedskode, dvs. som et password.

Enkelt kaution i form af sikkerhedsdokumenter (10.000 euro (ca. 75.000 kr.) pr. dokument)

Den ansvarlige for proceduren køber et antal sikkerhedsdokumenter hos Danske Speditører til dækning af sine forsendelser.

Danske Speditører udsteder disse sikkerhedsdokumenter (TC32), og sammen med det enkelte dokument udleveres et GRN, der identificerer dokumentet. GRN er sikkerhedsstillelsens identifikationsnummer (tal og bogstaver).

Den ansvarlige for proceduren får også tildelt en adgangskode. Adgangskoden skal behandles som en sikkerhedskode, dvs. som et password.

Danske Speditører sender herefter meddelelse til garantitoldstedet om:

 • antallet af solgte sikkerhedsdokumenter
 • hvilke virksomheder, der har købt sikkerhedsdokumenterne
 • de tildelte GRN'er og de tilhørende adgangskoder.

De tilsendte sikkerhedsdokumenter kan ikke anvendes, før oplysningerne er registreret af garantitoldstedet.

Procedurer

Når virksomheden indsender en angivelse (IE15) til forsendelsessystemet, sker der en validering af angivelsesoplysningerne. Virksomheden modtager et MRN (masterreferencenummer) i en IE28-meddelelse, og sikkerhedsstillelsen valideres.

Hvis sikkerhedsstillelsen og adgangskoden er gyldig, og der er dækning for sikkerhedsstillelsesbeløbet, frigives forsendelsen, og virksomheden modtager en meddelelse om frigivelsen (IE29).

Er sikkerhedsstillelsen og/eller adgangskoden ikke gyldig, eller er der ikke dækning for sikkerhedsstillelsesbeløbet, modtager virksomheden en meddelelse om, at sikkerhedsstillelsen er ugyldig (IE55).

Når varerne er frembudt ved bestemmelsestoldstedet, og der er sendt en ankomstmeddelelse (IE006) til afgangstoldstedet, bliver det tilhørende sikkerhedsstillelsesbeløb frigivet, og beløbet kan genbruges. Først når afgangstoldstedet har modtaget kontrolresultatet "konform" (IE018) fra bestemmelsestoldstedet, er forsendelsen afsluttet, og den tilhørende sikkerhedsstillelse bliver frigivet.

Procedure ved afgangstoldstedet

Ved opstart af en forsendelse på afgangstoldstedet skal GRN, adgangskode og sikkerhedsstillelsesbeløbet oplyses. Er der tale om en kontant sikkerhedsstillelse i form af rede penge, skal der ikke oplyses om GRN og adgangskode.

Procedure ved afgivelse af en elektronisk forsendelsesangivelse (IE15)

Når virksomheden indsender en elektronisk angivelse (IE15) til afgangstoldstedet, skal følgende oplysninger angives i rubrik 44 (yderligere oplysninger):

 • Sikkerhedsstillelsesbeløbet
 • Valuta (møntsort)
 • GRN.

I rubrik 52 (sikkerhedsstillelser) udfyldes følgende felter:

 • Sikkerhedsstillelsens art (kode)
 • Referencenummer (GRN)
 • Adgangskode.

Referencebeløb (samlet sikkerhedsstillelse)

Ved opstart af en forsendelse valideres sikkerhedsstillelsesbeløbet.

Overstiger referencebeløbet det, som er angivet i virksomhedens tilladelse til samlet sikkerhedsstillelse, bliver forsendelsen afvist. Derfor er det vigtigt, at den ansvarlige for proceduren på forhånd gør sig overvejelser om, hvorvidt referencebeløbet er stort nok til at dække de forsendelser, som virksomheden starter.