I forbindelse med indførelsen af det elektroniske forsendelsessystem (NCTS) blev der indført et elektronisk ledsagedokument, der bruges i stedet for enhedsdokumentet. Forskellen på det elektroniske ledsagedokument og enhedsdokumentet er, dels at samtlige oplysninger står på dokumentets forside, og dels at det er sort tryk printet på hvidt papir. Et eksempel på det elektroniske ledsagedokument kan ses i DF, bilag B-02.