Indhold

Dette afsnit beskriver baggrunden for forsendelsessystemet og i hvilke tilfælde det anvendes.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Forsendelser der er omfattet

Baggrund

EU-Kommissionen, EU-landene samt de fælles forsendelseslande besluttede på baggrund af den tiltagende svindel på forsendelsesområdet i 1997, at der skulle indføres et elektronisk forsendelsessystem, New Computerized Transit System (NCTS), og Danmark tilsluttede sig fuldt ud til NCTS 15. juni 2003. NCTS består af to moduler:

  • Guarantee Management System (GMS) som styrer sikkerhedsstillelse i NCTS. Se afsnit F.A.20.3.6 for mere om sikkerhedsstillelse i NCTS.
  • Minimal Commor Core (MCC) er selve hovedmodulet, der anvendes til kommunikation mellem EU og fælles forsendelseslande på forsendelsesområdet, herunder TIR-forsendelse. Systemet er et selvstændigt system, der ikke er integreret i det danske eksport- og importsystem.

Forsendelser der er omfattet

NCTS omfatter samtlige forsendelser, der påbegyndes i konventionslandene. En virksomhed kan kun sende varer i forsendelsesproceduren, hvis den er tilsluttet det elektroniske forsendelsessystem.

NCTS omfatter hovedsageligt vejtransport, men også andre transportformer kan bruge den elektroniske forsendelsesangivelse. Det drejer sig fx om flytransport af T1-varer, hvis flyselskabet ikke har tilladelse til den forenklede procedure (flymanifestet anvendes som forsendelsesangivelse).

Jernbanetransport under ledsagelse af et CIM-fragtbrev samt luftfragt og søtransport under manifestproceduren er indtil videre ikke omfattet af NCTS. Det forventes, at de systemmæssige tilpasninger af NCTS i forbindelse med EUTK og de dertilhørende gennemførelsesretsakter, DF og GF, vil være på plads i 2023. For så vidt angår den papirbaserede håndtering af EU-forsendelsesproceduren for jernbane, luftfragt og søtransport gælder de tidligere regler frem til opgraderingen af NCTS.

Ledsagedokumentet

Varerne skal under hele transporten - fra afgangstoldstedet eller en godkendt afsender til bestemmelsestoldstedet eller en godkendt modtager - være ledsaget af et ledsagedokument, der er en udskrift af den elektroniske angivelse, samt den eventuelle tilhørende varepostliste.