Indhold

Dette afsnit beskriver og forklarer reglerne for forsendelse inden for EU og mellem EU og et fælles forsendelsesland. Ved et fælles forsendelsesland forstås et land, som ikke er en EU-medlemsstat, men som er part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure.

Indtil opgraderingen af forsendelsessystemet New Computerized Transit System (herefter benævnt NCTS) er klar, er der en del overgangsbestemmelser på forsendelsesområdet. Se DFO art. 24-53.

► Bemærk - NCTS udfases og Toldstyrelsen overgår til nyt it-system til toldangivelser, systemet kaldes DMS (Declaration management system). Oversigt over toldsystemerne findes på toldst.dk/toldsystemer.

Overgangsordningerne vedrørende godstransport med jernbane, skib og fly, hvor de gamle regler anvendes, gælder indtil opgraderingen af NCTS er klar. Se mere i afsnittene F.A.20.3.1, F.A.20.6, F.A.20.7 og for sidstnævnte afsnit også, underafsnittene F.A.20.7.8, F.A.20.7.9 og F.A.20.7.10 om jernbane, flytransport og søtransport.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og begreber vedrørende EU-forsendelse (F.A.20.1)
 • Lovgrundlag og principper for EU-forsendelse (F.A.20.2)
 • Forsendelsessystemet (NCTS) (F.A.20.3)
 • Beredskabsprocedure for EU-forsendelse (nødprocedure) (F.A.20.4)
 • Sikkerhedsstillelser i forsendelsesproceduren (F.A.20.5)
 • Standardproceduren for EU-forsendelse (F.A.20.6)
 • Forenklede procedurer for EU-forsendelse (F.A.20.7)
 • Kontrol med procedurens ophør (F.A.20.8)
 • Postforsendelse (F.A.20.9)
 • Transport gennem faste installationer (F.A.20.10)
 • TIR-ordningen (F.A.20.11
 • ATA-Carnet ordningen (F.A.20.12
 • Militær mobilitet (F.A.20.13)