I EU-toldkodeksen (EUTK) er der fastsat bestemmelser om særlige procedurer, som ikke-EU-varer, der importeres til EU's toldområde, kan henføres under i stedet for at blive angivet til fri omsætning.

Dette afsnit handler om de fælles bestemmelser, der gælder dels for at opnå en bevilling til en særlig procedure dels for at anvende de særlige procedurer.

Dette afsnit omhandler ikke forsendelsesproceduren og oplagring af varer i frizoner. Forsendelsesproceduren og proceduren for oplagring af varer i frizoner er begge omfattet af de særlige procedurer, men er som hovedregel undtaget fra de almindelige fælles bestemmelser, der er fastsat for de særlige procedurer. Der henvises derfor til de respektive afsnit. Se afsnit F.A.20 EU-forsendelse og F.A.22 Frizoner.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag (F.A.19.1)

 • Ansøgning og bevilling (F.A.19.2)

 • Regnskaber (F.A.19.3)

 • Afslutning af en særlig procedure (F.A.19.4)

 • Overdragelse af rettigheder og forpligtelser (F.A.19.5)

 • Varebevægelser (F.A.19.6)

 • Sædvanlige behandlinger (F.A.19.7)

 • Ækvivalente varer (F.A.19.8)

 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv (F.A.19.9)

De bestemmelser, der gælder særskilt for hver enkelt procedure, er beskrevet i de selvstændige afsnit for de respektive procedurer. Det er væsentligt for at få det fulde kendskab til en bestemt særlig procedure, at både nærværende afsnit og det relevante af de nedenstående afsnit gennemgås.

 • Afsnit F.A.21 Toldoplag og andre oplagstyper

 • Afsnit F.A.23 Midlertidig import

 • Afsnit F.A.24 Særligt anvendelsesformål (enduse)

 • Afsnit F.A.25 Aktiv forædling

 • Afsnit F.A.26 Passiv forædling.