Indhold

Afsnittet handler om reglerne for, hvornår der kan gives toldfritagelse for materialer, der indføres til vedligeholdelse m.m. af soldaterkirkegårde samt for ligkister, askeurner m.m.

Afsnittet indeholder:

  • Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde
  • Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave.

Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde

Der skal ikke betales told af varer af enhver art, der indføres til Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Kassel, Tyskland, når disse varer skal anvendes til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af kirkegårde, gravsteder og mindemærker for de krigsofre fra lande uden for EU, der er begravet her i landet.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 112.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave

Der skal ikke betales told af:

  • Kister med lig og urner med aske samt blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande, der normalt følger med ligkister og askeurner.
  • Blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande, der medføres af personer fra lande uden for EU, som deltager i en begravelse eller kommer for at smykke grave her i landet, hvis indførslen med hensyn til art eller mængde ikke giver anledning til tvivl om, at den foretages i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

Der skal ikke afgives fortoldning.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 113.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.