Indhold

Afsnittet handler om reglerne for, hvornår der gives toldfritagelse for varer, der er nødvendige til brug for transport af varer, der indføres fra lande uden for EU, fx reb og pap til fastgørelse og beskyttelse af varer, strøelse og foder til dyr samt brændstof mv. til motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport
  • Strøelse og foder bestemt til dyr under transport
  • Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere.

Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport

Der skal ikke betales told af diverse materialer som reb og sejlgarn, halm, lærred, papir og pap, træ og plastmateriale, der anvendes til fastgørelse og beskyttelse, herunder termisk beskyttelse af varer under transport fra lande uden for EU og som normalt ikke kan genanvendes.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 105.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelsen.

Strøelse og foder bestemt til dyr under transport

Der skal ikke betales told af strøelse og foder, der anvendes under transporten, og som er læsset på transportmidler, der benyttes til transport af dyr fra lande uden for EU.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 106.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere

Der skal ikke betales told af brændstof, der medbringes i de normale tanke i privatbiler, erhvervskøretøjer, motorcykler og specialcontainere.

Toldfritagelsen omfatter også brændstof i reservedunke i privatbiler og på motorcykler, dog højst 10 liter pr. køretøj.

Som erhvervskøretøj anses ethvert motorkøretøj, som efter konstruktionstype og udstyr er egnet og beregnet til, mod eller uden betaling, at befordre mere end ni personer, føreren iberegnet, samt at transportere varer.

Endvidere anses ethvert køretøj til anden særlig brug end egentlig transport som erhvervskøretøj.

Som privatbil anses enhver bil, der ikke opfylder ovennævnte kriterier.

Som normale tanke anses følgende:

  • Tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle køretøjer af samme type som det pågældende køretøj, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel både for køretøjer og eventuelt under transporten for køleanlæg eller andre anlæg.
  • Gastanke, der er påmonteret motorkøretøjer konstrueret til direkte brug af gas som brændstof. Tanke, der er monteret på andre anlæg end køretøjet, anses også som normale tanke.
  • Tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle containere af samme type som den pågældende container, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet under transporten som drivmiddel for køleanlæg eller andre anlæg, som specialcontainere er udstyret med.

Som specialcontainere anses enhver container, der er forsynet med anordninger specielt til køle-, iltnings- eller varmeisoleringsanlæg eller andre anlæg.

Der skal ikke afgives fortoldning.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 107-111.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.