Der skal ikke betales told af varer af ringe værdi, der sendes direkte fra et land udenfor EU til en modtager i EU.

Som "varer af ringe værdi" anses varer, hvor den samlede egenværdi af varerne ikke overstiger 150 EUR pr. forsendelse.

Hvis egenværdien overstiger 150 EUR, skal der betales told af hele forsendelsens værdi.

Ved en vares egenværdi forstås:

  1. for kommercielle varer: selve varens pris, når den sælges med henblik på eksport til EU's toldområde, eksklusive transport- og forsikringsomkostninger, medmindre de er inkluderet i prisen og ikke er angivet særskilt på fakturaen og eksklusive alle andre skatter og afgifter, som toldmyndighederne kan fastslå fra eventuelle relevante dokumenter.

  2. for varer af ikke kommerciel karakter: den pris, der ville være blevet betalt for selve varen, hvis den var blevet solgt med henblik på eksport til EUs toldområde.

Varernes egenværdi bruges til at bestemme, om varerne kan importeres toldfrit.

Fritagelsen omfatter ikke:

  • Alkoholholdige drikkevarer
  • Parfume og toiletvand
  • Tobak og tobaksvarer.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 23-24.

Moms

Fra 1. juli 2021 skal der betales moms ved køb af alle varer fra lande uden for EU, uanset varens værdi. 

Se i øvrigt afsnit D.A.10.3.3 og afsnit F.A.16.1.4.3.

Bemærk

I de tilfælde, hvor varerne kan importeres toldfrit, men der skal betales moms, skal alle transportomkostninger mv. angives i fortoldningens rubrik 12, da der også skal betales moms af disse.

I de tilfælde, hvor der både skal betales told og moms af varerne, skal der anvendes de almindelige toldværdiregler ved fortoldningen.