Afsnittet indeholder bestemmelserne om bortskaffelse af varer, der følger af EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter, som finder anvendelse fra 1. maj 2016.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for bortskaffelse af varer fra lande uden for EU, som ikke er henført til en toldmæssig bestemmelse.

Afsnittet indeholder: