Afsnittet indeholder bestemmelserne om verifikation og frigivelse af varer, der følger af EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter, som finder anvendelse fra 1. maj 2016.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for verifikation af oplysninger og frigivelse af varer fra lande uden for EU til en toldmæssig bestemmelse.

Afsnittet indeholder: