Afsnittet indeholder:

Med EU-toldkodeksen introduceres en ny form for forenkling benævnt egen beregning.

Egen beregning dækker over det forhold, at en virksomhed efter ansøgning kan få bevilling til selv at gennemføre visse toldformaliteter til fastlæggelse af et skyldigt toldbeløb, og udføre en vis kontrol under toldtilsyn. Se EUTK art. 185, stk. 1.

Anvendelse af egen beregning kræver bevilling. Se EUTK art. 185.

Indtil datoen for ibrugtagning af it-systemet til toldafgørelser kan toldmyndighederne beslutte, hvilke passende oplysninger, som skal gives i forbindelse med ansøgning om egen beregning samt de oplysninger, der skal fremgå af bevillingen hertil. Se DF art. 2, stk. 5, litra h), som er indsat i DFO ved art. 55, nr. 1) og i DF art. 2, stk. 4, litra j).