Afsnittet indeholder for nuværende hovedsagelig de ændringer af bestemmelserne om henførsel af varer under en toldprocedure, der følger af EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter, som finder anvendelse fra 1. maj 2016.

Bestemmelserne om varers henførsel under en toldprocedure er således hovedsagelig fortsat beskrevet under det hidtidige afsnit om Fortoldning og det hidtidige afsnit om Udfyldelse af toldangivelsen, hvortil der henvises. Se afsnit F.A. 33 og F.A.34.

Bemærk: Toldstyrelsen tager løbende nye toldsystemer (it-systemer) i brug. På flere områder er overgangsregler gældende, indtil relevant it-system tages i brug. Disse regler gælder ikke, når det relevante it-system tages i brug. Du finder information om og vejledning til toldsystemerne på toldst.dk/toldsystemer.◄

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for angivelse af varer fra lande uden for EU til toldmæssig bestemmelse og mulighederne for at anvende forenklinger i denne forbindelse.

Afsnittet indeholder: