Indhold

Dette afsnit handler om procedurerne for skibe i fast rutefart, bevillingsforhold og meldepligter.

For proceduren skibe i fast rutefart vil der også her være overgangsbestemmelser jf. artikel 55, nr. 7 i DFO.

Indtil datoen for ibrugtagningen af det nye "Customs Decisions" i 2017/2018 benytter Kommissionen og medlemsstaterne det eksisterende informations- og kommunikationssystem for skibe i fast rutefart til at lagre og få adgang til oplysninger.

Afsnittet indeholder: