Indhold

Dette afsnit handler om forenklinger for skibe i relation til at kunne bevise den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et T2L- eller T2LF-dokument og et manifest fra rederiet, hvor der kan gives tilladelse til, at rederiet kan udstede skibets manifest efter afsejling. Dette gælder indtil ibrugtagningen af det nye PoUS system. Indtil da anvendes de tidligere regler for denne tilladelse.

Afsnittet indeholder:

  • Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et T2L- eller T2LF-dokument (F.A.15.4.1)
  • Bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et manifest fra rederiet (F.A.15.4.2)