Indhold

Dette afsnit beskriver proceduren for bevis for den toldmæssige status som EU-varer (T2L), jf. overgangsbestemmelserne i DFO.

Afsnittet indeholder:

  • Bevismidler for varers toldmæssige status som EU-varer (F.A.15.2.1)
  • Hvordan anvendes T2L (F.A.15.2.2)
  • Anvendelse af andet dokument end T2L (F.A.15.2.3)

Ifølge overgangsbestemmelserne i DFO, skal den hidtidige procedure med den papirbaserede styring fortsætte. Man skal brug dokumentet T2L til at føre bevis for, at varen har toldmæssig status, som EU-varer. Dette gælder frem til det nye PoUS-system kan tages i brug. T2L dokumentet benyttes for varer, som transporteres enten med skib eller fly. Man skal anføre bogstavet "C" (svarende til "T2L") ud for de relevante poster på manifestet.

Procedurer i overgangsperioden:

►Bemærk! PoUS-systemet tages i brug 01.03.2024.◄

Formularer til brug for bevis for den toldmæssige status som EU-varer

  1. Indtil datoen for ibrugtagning af EUTK-systemet til bevis for EU-status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2016/578/EU, kan toldmyndighederne tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende beviset for den toldmæssige status som EU-varer.
  2. Når der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til at bevise den toldmæssige status som EU-varer, skal der indleveres et "T2L"- eller "T2LF"-dokument ved anvendelse af formularens eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i DF afsnit III, bilag B-01.
  3. Om nødvendigt suppleres denne formular med et eller flere supplementsformularer svarende til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i DF afsnit IV i bilag B-01 i .
  4. Indtil datoen for ibrugtagning af EUTK-systemet til bevis for EU-status, som der henvises til i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2016/578/EU, tillader toldmyndighederne, at der benyttes ladelister, som er opstillet ved benyttelse af den formular, der er vist i GF del II, kapitel III, bilag 72-04, i stedet for supplementsformularer som den beskrivende del af et "T2L"- eller "T2LF"-dokument.
  5. Hvis der benyttes elektroniske databehandlingsteknikker af toldmyndighederne til at udarbejde "T2L"- eller "T2LF"-dokumentet, og der dermed ikke kan benyttes supplementsformularer, skal den i stk. 2 i denne artikel nævnte formular suppleres med et eller flere formularer svarende til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5, som er vist i afsnit III i bilag B-01 i DF.
  6. Hvis en autoriseret udsteder benytter det særlige stempel, som der henvises til den dagældende DF art. 128a, stk. 2, litra e), nr. ii), skal dette stempel være godkendt af toldmyndighederne og svare til den model, som er vist i GF del II, kapitel II, i bilag 72-04.