Indhold

Dette afsnit beskriver begreber og regelsæt vedrørende fastlæggelse af varers toldmæssige status og orientering om den fremtidige elektroniske styring.

Afsnittet indeholder: