Indhold

Dette afsnit beskriver varernes toldmæssige status, som er væsentlig for, hvordan vi forholder os i forhold til den toldmæssige behandling af varer, der enten kommer ind i Toldunionen, eller skal forlade den igen samt for afregning af told for varer, der ikke har status af EU-varer.

Afsnittet indeholder:

Overgangsordninger:

Bestemmelserne for varens toldmæssige status, dokumentation herfor mv., fortsætter uændret frem til det nye system Proof of Union Status (PoUS) tages i brug. Systemet skal bl.a. erstatte papirdokumentationen T2L, som er den primære dokumentationsform, når varers status af EU-varer skal dokumenteres.

Følgende bestemmelser er omfattet af overgangsordninger, se DFO:

Art. 12 

Vedrørende bevis for den toldmæssige status som EU-varer, der er omhandlet af de forenklede regler for skibe og fly i EU-forsendelsesproceduren, fortsætter de gamle regler med manifestoplysningerne, indtil opgraderingen af NCTS tages i brug. Se afsnit F.A.20.7.9.2 og F.A.20.7.9.3.

Ovenstående gælder kun papirproceduren (tidligere forenklet procedure - niveau 1). Brugen af Elektronisk Transport Dokument (ETD) (tidligere forenklet procedure - niveau 2) er trådt i kraft.

Art. 13 Formularer, der anvendes som bevis for varers toldmæssige status som EU-varer, kan fortsat anvendes, indtil det nye system PoUS-system kan tages i brug. Dvs. enhedsdokumentets eksemplar 4 eller 4/5, fakturaer, manifester mv., samt det særlige stempel for godkendt afsender, der anvendes af autoriseret udsteder.
Art. 55, nr. 8-13 Vedrører anvendelse af bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et T2L eller T2LF-dokument og et manifest fra et rederi. Endvidere omhandler reglerne udstedelse af tilladelse til at udfærdige rederiets manifest efter afsejling. Indtil ibrugtagningen af det nye PoUS-system, anvendes de gamle regler og procedurer.