åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.A.14.2 Varers ankomst" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for de formaliteter, der skal iagttages i forbindelse med at en vare ankommer til EU's toldområde fra et sted uden for dette.

Afsnittet indeholder:

Bemærk: Afsnit F.A.14.2 indeholder for nuværende alene de ændringer af bestemmelserne om varers ankomst, der følger af EUTK med tilhørende gennemførelsesretsakter, som finder anvendelse fra 1. maj 2016. Bestemmelserne om varers ankomst er således hovedsagelig fortsat beskrevet under afsnit F.A.30 Manifestsystemet (se afsnit F.A.33).