Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for den summariske indpassageangivelse, som er en meddelelse af visse oplysninger, der skal afgives, inden varer ankommer til EU's toldområde.

Afsnittet indeholder:

Bemærk: Afsnit F.A.14.1 indeholder for nuværende alene de ændringer af bestemmelserne om summarisk indpassageangivelse, der følger af EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter, som finder anvendelse fra 1. maj 2016. Bestemmelserne om summarisk indpassageangivelse er således hovedsagelig fortsat beskrevet under det hidtidige afsnit (se afsnit F.A.32), hvortil der henvises.