Indhold

Dette afsnit beskriver regler og betingelser for, hvornår Toldstyrelsen kan bevillige godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter (told).

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.13.1)

  • Generelle betingelser og regler for godtgørelse af eller fritagelse for import- og eksportafgifter (told) (F.A.13.2)

  • Godtgørelse, når toldangivelsen erklæres ugyldig, efter at import- eller eksportafgifter er blevet betalt (F.A.13.3)

  • Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af for meget opkrævede import- eller eksportafgiftsbeløb (F.A.13.4)

  • Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af defekte eller ikke-bestillingssvarende varer (F.A.13.5)

  • Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af fejl begået af de kompetente myndigheder (F.A.13.6)

  • Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af rimelighed (F.A.13.7)

  • Sager, der skal forelægges EU Kommissionen (F.A.13.8)