Ved de særlige procedurer eller midlertidig opbevaring kan EU-Kommissionen træffe en afgørelse om midlertidigt at forbyde, at der anvendes:

  • En samlet sikkerhedsstillelse for et nedsat beløb eller en fritagelse for sikkerhedsstillelse.
  • En samlet sikkerhedsstillelse for varer, hvis disse varer har været genstand for påvist svig i større omfang.

Selvom der er truffet afgørelse om et midlertidig forbud vedrørende anvendelsen af en samlet sikkerhedsstillelse eller vedrørende nedsættelse/fritagelse for sikkerhedsstillelse, gælder dette forbud dog ikke, hvis den pågældende person opfylder en af de følgende betingelser:

  • Personen kan påvise, at der ikke er opstået toldskyld for varerne under de transaktioner, som personen har foretaget i de to år forud for en afgørelse fra Kommissionen om et forbud. 
  • Personen kan påvise, når der er opstået toldskyld i de to år forud for en afgørelse fra Kommissionen om forbud, at toldskylden er blevet betalt fuldt ud af debitoren eller debitorerne eller kautionisten inden for den fastsatte tidsfrist. 

For at få tilladelse til at anvende en midlertidig forbudt samlet sikkerhedsstillelse skal den pågældende person ud over de almindelige krav også opfylde kriterierne i EUTK art. 39, litra b) og c). Se afsnit F.A.4 vedrørende AEO for en nærmere gennemgang af de krav, der stilles for, at en virksomhed kan anses for at opfylde EUTK art. 39, litra b) og c).

Se EUTK art. 96.