Toldstyrelsen frigiver sikkerhedsstillelsen omgående, når toldskylden eller betalingspligten for andre afgifter er ophørt eller ikke længere vil kunne opstå.

Hvis toldskylden eller betalingspligten for andre afgifter kun er delvis ophørt eller kun kan opstå for en del af sikkerhedsstillelsesbeløbet, frigives den tilsvarende del af dette beløb, hvis den person, som har stillet sikkerheden, anmoder herom.

Toldmyndigheden kan dog afslå en delvis frigivelse, hvis det beløb, der anmodes frigivet, er et ubetydeligt beløb i forhold til den samlede sikkerhedsstillelse.

Se EUTK art. 98.