Introduktion

I dette afsnit vil reglerne for sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld blive gennemgået. Der har ikke tidligere været samme krav til sikkerhedsstillelse, som nu er indført med reglerne i EU-toldkodeksen.

Det er fremover obligatorisk, at der skal stilles sikkerhed for den potentielle toldskyld, der kan opstå for varer, der henføres under disse toldprocedurer:

 • Forsendelse - EUTK art. 233, stk. 1, litra c)
 • Aktiv forædling - EUTK art. 211, stk. 3, litra c)
 • Toldoplag - EUTK art. 211, stk. 3, litra c)
 • Midlertidig import - EUTK art. 211, stk. 3, litra c)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) - EUTK art. 211, stk. 3, litra c)
 • Passiv forædling - forudgående import - EUTK art. 211, stk. 3, litra c).

Det er ligeledes obligatorisk, at der skal stilles sikkerhed for den potentielle toldskyld, der kan opstå for varer, der angives til midlertidig opbevaring, jf. EUTK art. 148, stk. 2.

Endelig er det obligatorisk, at der stilles sikkerhed, når der gives henstand med betaling af en eksisterende toldskyld. Se EUTK art. 110. Se afsnit A.B.7.2 om henstand.

Afsnittet indeholder:

 • F.A.12.1 Lovgrundlag
 • F.A.12.2 Introduktion til sikkerhedsstillelse
 • F.A.12.3 Tilfælde, hvor der ikke kræves sikkerhedsstillelse
 • F.A.12.4 Obligatorisk og fakultativ sikkerhedsstillelse
 • F.A.12.5 Former for sikkerhedsstillelse
 • F.A.12.6 Valg af sikkerhedsstillelse
 • F.A.12.7 Referencebeløb
 • F.A.12.8 Nedsættelse eller fritagelse for samlet sikkerhedsstillelse
 • F.A.12.9 Frigivelse af sikkerhedsstillelse
 • F.A.12.10 Forbud mod anvendelse af samlet sikkerhedsstillelse
 • F.A.12.11 Nationale regler omkring sikkerhedsstillelse.