Toldskyld ved import opstår, når en vare, der er importafgiftspligtig, føres ind i EU fra et ikke-EU-land, og varen:

  • overgår til fri omsætning, herunder særligt anvendelsesformål,
  • importeres midlertidigt med delvis fritagelse for importafgifter.

Dette er også kendt som den almindelige toldskyld, som blot betyder, at der skal betales told for at få varen ind på EU's marked til fx videresalg i en butik eller til en persons eget forbrug.

Det vil sige, at toldskylden her opstår som et led i den legale varehandel, når varen overgår til fri omsætning i EU.

Se EUTK art. 77, stk. 1.

Toldskylden opstår på det tidspunkt, hvor toldangivelsen antages. Se EUTK art. 77, stk. 2.

EU-Domstolen har fastslået, at det er en forudsætning for toldskyldens opståen, at toldangivelsen frigives, da varerne derved overgår til fri omsætning. Se dom C-66/99 Wandel, præmis 41 og 42.

Ved varens behørige overgang til fri omsætning opnår varen status som EU-vare jf. EUTK art. 201, stk. 3. Ændringen i varens status får toldskylden til at opstå.

Hvis varerne ikke er overgået til fri omsætning, er der altså ikke opstået toldskyld efter EUTK art. 77, stk. 1, som led i den legale varehandel. Der kan dog eventuelt være opstået toldskyld som følge af manglende efterlevelse af reglerne, se EUTK art. 79.