Afsnittet handler om kravene til angivelse og dokumentation.

Importøren har ved angivelse til en toldmæssig bestemmelse eller ved anvendelse af fuld deklarationspligt pligt til at fremlægge den nødvendige dokumentation for at bekræfte bl.a. toldværdien.

Afsnittet indeholder:

  • Dokumentation ved indbyrdes afhængighed (F.A.10.7.3)
  • Dokumentation vedrørende de sekundære metoder (F.A.10.7.4)
  • Toldværdideklaration og værdispecifikation (F.A.10.7.5).