Dette afsnit indeholder reglerne for, om forsikringsudgifter og andre udgifter relateret til transporten skal medregnes i toldværdien.

Afsnittet indeholder: