Transporteres varer gratis eller med køberens transportmiddel, skal der til toldværdien medregnes transportomkostninger til indførselsstedet beregnet efter den sædvanligt anvendte tarif for den benyttede transportmåde.

Se GF art. 138, stk. 3.