Når leveringsomkostningerne til indførselsstedet skal tillægges fakturaprisen, fx når varerne er købt EXW eller FOB afsendelseshavn, kan der blive tale om opdeling af de afholdte transportomkostninger.

Hvis varerne transporteres med samme art befordringsmiddel til et sted længere inde i EU's toldområde end indførselsstedet, kan transportomkostningerne opdeles forholdsmæssigt efter den tilbagebragte strækning uden for og inden for toldområdet. Kun den del af transportomkostningerne, der vedrører strækningen uden for toldområdet, medregnes herefter i toldværdien.

Se GF artikel 138.

Importøren kan i stedet vælge at medregne de transportomkostninger, der ville være opstået efter en almindelig, bindende fragttarif for varernes transport til indførselsstedet i EU's toldområde. Det er en betingelse, at importøren kan dokumentere disse over for de danske toldmyndigheder. Som dokumentation kan benyttes en påtegning af transportvirksomheden, statsbanerne, rederi, vognmand mv., på fragtdokumentet om størrelsen af transportomkostningerne til indførselsstedet. Hvis transporten forestås af en speditør, skal speditørnotaen fremlægges som fragtdokumentation.