I den internationale handel anvendes standarder i forbindelse med leveringsbetingelser, fx EXW, FOB og CIF (Incoterms 2020- klausuler). På den baggrund kan det umiddelbart afgøres, om en aftalt pris skal justeres med hensyn til omkostninger til transport, håndtering og andre leveringsomkostninger.

Incoterms er en forkortelse af "International Commercial Terms". Det er en betegnelse for standardiserede regler i købs- og salgsaftaler, som i forbindelse med nationale og internationale transporter definerer, hvornår en risikoovergang finder sted samt på hvilket tidspunkt, man må antage, at den solgte vare er leveret. Leveringsklausulen kan bruges til at afgøre, om der skal foretages tillæg for transportomkostninger.

Incoterms er ikke lovregler, men standardhandelsbetingelser. Incoterms er udarbejdet af International Chamber of Commerce (ICC), som er en verdensorganisation inden for erhvervslivet.

Afsnittet indeholder: