Dette afsnit indeholder reglerne om varernes transport til og inden for EU, og hvornår varerne skal anses for at være indført i EU.

Indførselsstedet har betydning med hensyn til, hvilke transportomkostninger der skal medregnes i toldværdien. Afsnittet giver derfor også et overblik over de forskellige transportformer (søfragt, luftfragt mv.), og om de skal medregnes i toldværdien eller ej.

EU-Domstolen har udtalt, at der ved transportomkostninger skal forstås "samtlige omkostninger, det være sig hoved- eller biomkostninger, i forbindelse med transport af varerne til Fællesskabets (EU) toldområde." Se Unifert-dommen præmis 30.

Afsnittet indeholder:

  • Indførselsstedet (F.A.10.3.1)

  • Beregning af transportomkostninger, afhængigt af transportmåden (F.A.10.3.2)

  • Forsikringsudgifter og andre udgifter i forbindelse med transporten (F.A.10.3.3)