Toldværdien omfatter ikke importafgifter eller andre afgifter, der opkræves ved indførsel til EU's toldområde. Se EUTK art. 72, litra f.

Hvis det klart fremgår af fakturaen, at de fakturerede priser omfatter told og/eller afgift, som påløber i toldområdet, fx ved leveringsmåden "frit i hus er fortoldet og eventuelt afgiftsberigtiget" - Incoterm DDP - reduceres fakturaprisen med tolden og eventuelt afgiften.

Eksempel:

For en pris (inkl. moms og told) på 110 kr. vil prisen uden moms være 88 kr. Fra dette beløb trækkes 10% i told. Toldværdien er 80.  

Pris inkl. moms = 110 kr.

Momsen udgør 110x0,2 = 22 kr.

Pris inkl. told, men ekskl. moms = 110-22 = 88 kr.

Told = 88/110 * 10 = 8 kr. (Der divideres med 110, for prisen er 100 pct. og tolden 10 pct.)

Toldværdi (pris ekskl. told og moms) = 110 - 22 - 8 = 80 kr.

Hvis fakturaprisen omfatter afgiftsbeløb, som er pålagt varerne i oprindelses- eller eksportlandet, skal dette beløb også fratrækkes toldværdien. Det er dog en betingelse, at varerne er blevet eller vil blive fritaget for afgiften til fordel for køberen. I et sådant tilfælde skal afgiftsbeløbet fratrækkes først.