Udgifter til markedsføring skal ikke medregnes i toldværdien, når aktiviteten er gennemført af køberen eller en virksomhed, der er afhængig af køberen, da udgiften hertil ikke skal anses for at være en indirekte betaling til sælgeren.

Dette gælder dog ikke, hvis aktiviteten er omfattet af EUTK art. 71 om elementer, der indgår i toldværdien, da der skal foretages justering for disse i toldværdien.

Se GF art. 129, stk. 2.

Ved markedsføring forstås enhver aktivitet vedrørende annoncering og salgsfremmende foranstaltninger, fx reklame, udstilling, demonstration mv. Som markedsføring anses også købers aktiviteter vedrørende garantier for de anførte varer, fx udgifter til garantireparation og service efter indførslen.

Se GF art. 1, stk. 1, nr. 7.