Renter kan holdes uden for toldværdien, når der er tale om betalinger, som afholdes i henhold til en finansieringsaftale, der er indgået af køber vedrørende de varer, der skal toldværdiansættes. Se EUTK art. 72, litra c.

Det er dog en betingelse, at køber kan påvise, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Varerne sælges faktisk til den pris, der angives som den pris, der faktisk er betalt eller skal betales.
  • Den angivne rentesats må ikke overstige det normale niveau for sådanne transaktioner i det land og på det tidspunkt, hvor finansieringen tilvejebringes.

Reglerne gælder, uanset om finansiering ydes af sælgeren eller tredjepart, fx et pengeinstitut.