Toldværdien omfatter ikke omkostninger vedrørende bygnings-, installations- eller monteringsarbejde, vedligeholdelse eller teknisk bistand, som foretages efter indførslen af de pågældende varer.

Prisen i salgskontrakter vedrørende fx tekniske anlæg, maskiner eller industrimateriel kan være inkluderet ydelser ved opstilling eller ibrugtagning.

Se EUTK art. 72, litra b.