Som hovedregel må transportomkostninger for de indførte varer, der vedrører transporten efter indførslen i EU's toldområde, ikke indgå i beregningen af toldværdien.

Se EUTK art. 72, litra a.

Det kan dog være svært at fastlægge fragtomkostningerne. Fragt til bestemmelsesstedet kan fx være betalt af afsenderen og indeholdt i den fakturerede pris, uden at det i fakturaen eller andre handelsdokumenter er anført, hvor meget omkostningerne til transport i EU udgør.

I disse tilfælde kan transportomkostningerne udregnes forholdsmæssigt til transporten efter reglerne i GF art. 138. Dette gælder dog kun for varer, der transporteres videre med samme transportform, og det kræver, at prisen for fragten er dokumenteret.

Se afsnit F.A.10.3 om indførselssted og transportomkostninger.