Dette afsnit handler om beregningsgrundlaget for transaktionsværdien og om hvilke omkostninger, som ikke skal indgå i toldværdien.

En række omkostninger skal ikke indgå i toldværdien. Hvis de er medregnet i fakturaprisen, kan de derfor fratrækkes.

Dette afsnit indeholder:

  • Omkostninger til bygnings- og installationsarbejde mv. (F.A.10.2.4.2)
  • Omkostninger til retten til at reproducere eller videresælge de indførte varer (F.A.10.2.4.5)
  • Importafgifter, påløbet i EU's toldområde (F.A.10.2.4.6)

Se EUTK art. 72.